Iedereen gaat op een gegeven moment met pensioen. Het inkomen dat je dan krijgt vloeit niet langer voort uit werk, maar uit opgebouwd pensioen en/of vermogen in het verleden. Daarnaast hebben de meeste Nederlanders recht op AOW.

Wil je blijven leven zoals je dat nu doet, dan moet je pensioen dus toereikend zijn. Ofwel, je moet nu stappen zetten om straks te kunnen blijven leven zoals je dat nu doet.

Om te zien of je inkomen straks toereikend is voor je leefstijl van nu, kun je bij Rongen financieel advies terecht. Na een inventarisatie kun je advies krijgen hoe je inkomen voor straks te zekeren. Vaak zijn hier diverse mogelijkheden voor die ook nog eens fiscaal aantrekkelijk zijn.

Kijk ook eens bij de genoemde producten voor een kort overzicht.

 • Wat is een AOW gat?

  Veel Nederlands hebben recht op AOW. Echter, soms hebben zij ook een AOW gat. Een AOW-gat is in feite het verschil tussen wanneer je de AOW-uitkering krijgt en wanneer je hem al nodig hebt.

  De meeste Nederlands gaan met 65 met pensioen, sommigen zelfs al eerder met prepensioen. Maar, voor veel van hun, is de AOW gerechtigde leeftijd opgehoogd naar 66 of ouder. Hierdoor kan je (tijdelijk) een inkomenstekort hebben. Vanaf de AOW gerechtigde leeftijd is het gat verdwenen, maar de periode ervoor moet wel overbrugd worden.

  Naast het AOW gat, kan je ook een lagere uitkering krijgen dan volledige AOW. Dit komt o.a. omdat je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond. Ook dit kan een gat in je inkomen creëren

 • Wat is een pensioenbreuk?

  Een vast dienstverband bij 1 werkgever over een periode van tientallen jaren is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Vaak wissel je in je carrière een aantal malen van werkgever en functie. Dit kan vrijwillig maar ook noodgedwongen, bijvoorbeeld door ontslag of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid komen.

  Deze wisselingen hebben invloed op jouw pensioenopbouw. Op het moment dat jij met pensioen wilt gaan, kan het zijn dat jouw pensioen lager is dan jouw pensioenverwachting op basis van je laatst genoten salaris. Dit verschil tussen werkelijk pensioen en pensioenverwachting heet een pensioenbreuk.

  Een pensioenbreuk kan soms hersteld worden door middel van waardeoverdracht.

 • Kan ik in mijn woning blijven wonen na mijn pensioen?

  Als je met pensioen gaat en je wilt in je huidige woning blijven wonen, zal je, indien daar nog sprake van is, je hypotheek moeten blijven betalen. Echter, pensioen kan leiden tot een lager maandinkomen waardoor het moeilijk of onmogelijk wordt om aan je hypotheekverplichtingen te voldoen.

  Daarnaast, de hypotheekrente aftrek is nu nog maar maximaal 30 jaar, wat betekent dat als veel mensen met pensioen gaan, zij ook deze 30 jaar doorlopen hebben. Ook het verlies van fiscale aftrek van de rente kan het voldoen aan de hypotheekverplichtingen moeilijk maken.

  Om in je woning te kunnen blijven wonen is het dus wijs om ruim van te voren alvast een inschatting te maken hoe jouw inkomen en hypotheekverplichtingen er straks uitzien en nu eventueel vast maatregelen te treffen. Hoe eerder van te voren, hoe makkelijker (en vaak goedkoper) het is om maatregelen te treffen zodat je ook straks in je woning kunt blijven wonen.