Onno RongenOnno Rongen (1981), woonachtig in Venlo, rondde de HEAO opleiding af op de Hogeschool in Eindhoven met als studie Financial Services Management. Na het behalen van zijn studie Financial Services Management is hij aan de slag gegaan als financieel ondersteuner bij een onafhankelijk financieel advieskantoor. Daar heeft hij de benodigde ervaring opgedaan en heeft daarna een vervolgstap gemaakt tot hypotheekbeoordelaar bij Achmea. Daar heeft hij het hele traject, van de aanvraag van de hypotheek t/m het bij de notaris passeren van de hypotheek, mogen begeleiden en nazorg voor mogen verlenen.

Vervolgens is hij door de ING bank gevraagd om als sparringpartner van de financieel adviseurs, in de vorm van hypotheek adviseurs, financieel planners, fiscalisten en hypotheek aanvragers in dienst te treden. Daar heeft hij gewerkt aan het intern begeleiden van de hypotheek tot aan het passeren bij de notaris. Sinds 2016 is hij aan de slag gegaan als zelfstandig financieel adviseur in de vorm van Rongen Financieel Advies.

Advisering strekt zich tot (maar beperkt zich niet tot) hypotheken, pensioenen, lijfrentes en financiële planning. Hij werkt op basis van een tarief per uur en is dus niet afhankelijk van provisies en vergoedingen van banken en/of verzekeraars.

Als specialist op financieel gebied is hij FFP gecertificeerd en heeft hij daarnaast adviseer en bemiddel WFT’s op gebied van vermogen,beleggen, hypothecair krediet, consumptief krediet en pensioenen, waardoor hij uitgebreid kan adviseren op gebied van hypotheken, pensioenen, verzekeringen, lijfrentes en financiële planning. Want uiteindelijk is ieders situatie uniek!

Dienstenwijzer incl Algemene voorwaarden Rongen
DVD HYPOTHEEK Rongen Financieel Advies & Maatwerkhypotheek
DVD RISICO afdekken Rongen Financieel Advies & Maatwerkhypotheek
DVD VERMOGEN Rongen Financieel Advies & Maatwerkhypotheek