Tot circa 2008 werden er veel beleggingsverzekeringshypotheken afgesloten. Hier is helaas vaak van gebleken dat dit financieel ondeugdelijke producten waren. Bij een beleggingsverzekeringshypotheek denkt men al vaak aan een woekerpolis.

Bij deze vorm van hypotheek wordt de maandelijkse inleg door een bank of verzekeraar belegd. Het opgebouwde vermogen (via inleg en wist) worden (moeten!) gebruikt om de hypotheek af te lossen en zijn dus vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in box 3.

Nadeel van deze hypotheek is, dat bij uitblijven van voldoende winst er meer geld aan kosten opgaat dan er daadwerkelijk aan vermogensopbouw gereserveerd wordt. Ook is een overlijdensrisicoverzekering verplicht, die extra kosten met zich meebrengt. Deze hypotheek wordt niet meer aangeboden.