Werken is voor iedereen van belang. Het is niet alleen gezond, maar het leidt tot inkomen waar je van kunt leven. Dit werken is echter aan verandering onderhavig. Lang niet iedereen werkt 30 jaar voor dezelfde baas voor hetzelfde salaris. De ene keer maak je promotie, de andere keer kan je tijdelijk je baan verliezen.

De veranderingen in inkomen uit werk worden in de financiële planning meegenomen. Zij vormen de basis van waar je start en waar je straks financieel uit gaat komen. Daarnaast worden het verlies van baan en de kans op promotie in de planning meegenomen. Zo krijg je een duidelijk beeld wat je straks op financieel gebied mag verwachten.