Het verlies van een partner is een treurige gebeurtenis in iemands leven. Helaas heeft dit vaak ook financiële consequenties, waar je op dat moment niet mee bezig wilt zijn. Echter, lang niet altijd wordt hier voortijdig bij stilgestaan. Toch is het van belang hier op tijd over na te denken en maatregelen te treffen zodat bij overlijden, deze zorgen tot een minimum beperkt zijn.

In de financiële planning wordt niet alleen gekeken naar de situatie van straks, maar ook rekening gehouden bij het onverhoopt overlijden van een partner en de gevolgen van deze gebeurtenis.