Niet iedereen kiest ervoor om in loondienst te gaan bij een baas. Vaak kiezen mensen om te gaan ondernemen of als zzp-er aan de slag te gaan. Jouw inkomen is dan niet gegarandeerd door een baas waarvoor je werkt, maar moet je zelf zien te genereren.

Het ondernemerschap of zzp-erschap biedt zeker vrijheden die je bij een baas niet hebt, maar ook risico’s en onzekerheden aangaande jouw inkomen.

Deze risico’s en onzekerheden hebben invloed op jouw vermogen om een hypotheek af te sluiten, jouw opbouw van pensioen voor de toekomst en jouw bescherming tegen onverwachte omstandigheden.

In de planning wordt, zeker voor ondernemers, goed gekeken naar wat de mogelijkheden zijn op gebied van inkomen en pensioen en hypotheek, welke risico’s bestaan en welke mogelijkheden er zijn om deze risico’s af te dekken.

Vooral de onzekere inkomensfactor van de ondernemer maakt het bij uitstek van belang tijdig een financiële planning te maken om zicht hebben op de situatie nu en straks en risico’s zo veel mogelijk af te dekken.