Kinderen krijgen is een aangename gebeurtenis in het leven. De zorg voor deze kinderen vinden mensen erg mooi, maar ze brengt wel kosten met zich mee. Op jonge leeftijd is er de zorg voor het kind zelf, op latere leeftijd misschien een bijdrage voor studie een schenking of hulp bij de financiering van een woning.

Om te voorzien in ruimte voor de zorg voor kinderen, is het van belang hier rekening mee te houden in de financiële planning. Zeker om fiscaal zo gunstig mogelijk jouw kinderen van financiële zorg te kunnen voorzien is het van belang hier tijdig over na te denken en niet te laat mee te beginnen.