Niet iedereen die werkt, blijft dit zijn hele leven lang onafgebroken doen. Je loopt altijd het risico (tijdelijk) arbeidsongeschikt te geraken. Of het nu komt door ziekte, dan wel ongeval of blessure of zelfs door psychische oorzaken, je kan altijd een periode, of permanent niet meer in staat zijn jouw huidige baan volledig in te vullen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan hier bescherming tegen bieden of soms is een andere baan wel nog mogelijk. Echter, vaak leidt dit tot een verandering in inkomen die in de financiële planning van belang is. Niemand plant met het arbeidsongeschikt raken, maar als risico kan deze situatie en het bijkomend inkomensverlies wel in de planning meegenomen worden.