Om inzicht te hebben in jouw situatie nu en straks en om er zeker van te zijn dat jouw financiële situatie straks maximaal aansluit bij jouw wensen, is het verstandig om een financiële planning te laten maken. In deze planning wordt jouw huidige situatie bekeken en wordt geïnventariseerd wat jouw wensen voor later precies zijn. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke risico’s en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de planning.

Hoe eerder de planning gemaakt wordt, hoe langer je de tijd hebt om ervoor te zorgen dat je straks zo dicht mogelijk op jouw wens situatie zit. Verder is het van belang de planning periodiek, dan wel na belangrijke veranderingen, te evalueren. Zo kan je aanpassingen doen om in de toekomst nog steeds in jouw ideale situatie terecht te komen, dan wel de verwachtingen voor straks bij te stellen.

In een financiële planning worden dus al jouw inkomens- en vermogensbestanddelen opgenomen, de situatie van jouw partner en gezin meegenomen, een realistische eindsituatie geschetst en eventuele risico’s geïdentificeerd.

Op basis van deze planning volgt het advies aangaande wonen, werken & pensioen en verzekeringen en worden hier passende producten bij aanbevolen.

Heb je niet meer zo lang de tijd om aan jouw situatie iets te veranderen, is een financiële planning toch van belang. Je krijgt tenminste inzicht in wat je kunt verwachten en wellicht is er op kleinere schaal nog een aanpassing mogelijk die in jouw voordeel werkt.

Wil je meer weten over hoe een financiële planning er voor jou uit kan zien, neem dan contact op met Rongen Financieel Advies. Je krijgt inzicht in hoe de planning tot stand komt, wat je ervan kunt verwachten en hoe dit aan jou zekerheden helpt bieden voor de toekomst. Rongen Financieel Advies heeft een FFP gecertificeerde financieel planner in huis die je op alle gebieden kan adviseren.

Kijk ook naar de kopjes hieronder voor life-events die in de financiële planning een belangrijke rol spelen.

 • Wat gebeurt er met de woning na echtscheiding?

  Een scheiding is nooit prettig en zal leiden tot een boedelscheiding. Bij een huis in gezamenlijk bezit zullen er afspraken gemaakt moeten worden betreffende de woning en hypotheek. Kan jij in je eentje de hypotheek betalen en kan je goede afspraken maken met jouw ex-partner is het soms mogelijk in de woning te blijven wonen. Kunnen jullie beiden de woning niet betalen, of willen jullie beiden de woning betalen, dan zal hij verkocht moeten worden wat soms tot een restschuld kan leiden.

  Het maken goede afspraken en tijdig met de bank deze situatie bespreken is dan van belang en kan veel ellende voorkomen.

 • Hoe en hoeveel kan ik mijn kind zo voordelig mogelijk schenken?

  Elke ouder wil zijn kind wel eens iets extra’s geven. Als daar de financiële ruimte voor bestaat zijn er wettelijke regels wanneer en hoeveel je mag schenken. Er bestaat de mogelijk tot een kleine jaarlijkse schenking, een grote eenmalige schenking of een schenking voor de aanschaf van een woning. Van belang is om de fiscale regels hierbij in het achterhoofd te houden.

  Op je oude dag kan je soms ervoor kiezen je kinderen, voor je overlijden wat extra’s te schenken. Dit om te voorkomen dat na het overlijden je vermogen naar de fiscus. Wel is het zaak om hier tijdig over na te denken, sommige vormen van schenking zijn na het 40e levensjaar niet meer mogelijk.

 • Welke zekerheden biedt mijn inkomen als ondernemer?

  In tegenstelling tot loondienst is het inkomen van een ondernemer niet zeker. De ene maand draai je meer omzet, de andere misschien iets minder. Om schommelingen in dit inkomen te compenseren kan je ervoor kiezen te sparen in goede tijde om de mindere tijden te compenseren. Dit kan van week op week, maand op maand of jaar op jaar.

  Naast het fluctuerende inkomen van de ondernemer, loopt de ondernemer ook risico’s. De markt kan veranderen, er kunnen zich calamiteiten voordoen of de ondernemer zelf kan niet meer in staat zijn om te ondernemen. Ook voor deze risico’s bestaat bescherming, hetzij in vorm van verzekeringen dan wel via vermogensopbouw.

  Tenslotte is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor zijn oudedagsvoorziening. Pensioenopbouw wordt niet gedaan door een baas maar moet zelf, via diverse kapitaalopbouw mogelijkheden geschieden.

  Zeker voor ondernemers is een inschatting van het inkomen en de risico’s hieromtrent, hetzij nu, straks of na het pensioen van groot belang.